Introuktionsbok i Schematerapi

är en integrativ

Schematerapi...

...är en psykoterapiform med grunden i kognitiv beteendeterapi, KBT, och med starka influenser från anknytningsteori och gestaltterapi.

Schema är ett begrepp inom kognitiv psykologi som innebär "djupt rotade övertygelser om dig själv, om andra människor och om världen."

 

De övertygelser, eller scheman, var och en av oss lever med blir ett livstema, ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet. Schematerapi handlar om att förändra livsteman som hindrar dig från att leva fullt ut och utvecklas i din fulla potential. Kanske har du blivit övergiven, kritiserad, överbeskyddad, kränkt, avvisad eller försummad.

 

Dessa skador kallas i schematerapi för tidiga maladaptiva scheman, känslomässiga sår eller självuppfyllande negativa scheman.

 

 

Boken innehåller schematerapins centrala begrepp och beskrivningar av de 18 maladaptiva schemana. Med utgångspunkt i den nya modellen Core Emotional Needs Model, utvecklad av Poul Perris och George Lockwood i samarbete med Jeffrey Young, beskrivs även de adaptiva scheman som uppstår då vi får våra kärnbehov tillgodosedda.

 

Om detta och mer berättar vi i boken "Känslomässig sårbarhet, En introduktion till schematerapi". Boken är avsedd att användas i interaktionen mellan terapeut och patient och den enda kortfattade moderna introduktionsboken till schematerapi på svenska.

 

Det är en bok för dig som är intresserad av

människans kärnbehov, och vad som kan hända

om vi inte får dessa behov tillgodosedda i våra

nära relationer.

 

 

Beställning

Skicka din mailadress via kontaktformuläret nedan så informerar vi när nya upplagan finns att köpa.

 

Adlibris

 

Bokus

 

Bokhandel och bibliotek hittar boken genom ordinarie inköpskanaler.

 

Företag och organisationer kan köpa 5 eller fler ex direkt från oss. Använd kontaktformuläret nedan.

ISBN 978-91-980794-1-8

 

Innehåll

 

Schematerapins centrala begrepp

 

Förteckning över adaptiva och maladaptiva scheman

 

Beskrivningar av de 18 definierade maladaptiva schemana

 

Gestaltning i bild av  de 18 adaptiva schemana

 

Överskådlig och pedagogisk, 67 sidor

 

Boken är faktagranskad av Carl Gyllenhammar

 

Boken kan användas som biblioterapi och

pedagogiskt verktyg i interaktionen mellan

terapeut och patient

 

 

 

För terapeuter rekommenderar vi Annika Ackelmans bok

"Schematerapi i teori och praktik"  Studentlitteratur

ISBN 9789144120553.

 

Finns att köpa hos Bokus och Adlibris samt

att beställa hos alla andra bokhandlare.

En unik bok!

Vilka är våra kärnbehov?

Vad behöver varje människa?

Vad händer när vi inte får våra grundläggande känslomässiga behov tillgodosedda?

Känslomässig sårbarhet

en introduktion till schematerapi

 

Ny reviderad upplaga

finns att beställa!

 

 

Vår bok har rönt stor uppskatttning och efterfrågan sedan den kom ut första gången för nästan tio år sedan.

 

Nu kan du beställa nya upplagan hos din bokhandel

 

ISBN 978-91-980794-1-8

En bok om alla människors behov baserad på den senaste forskningen

 

Annika Ackelman/Text

Mikael Ackelman/Bild

Tillgänglig nu!

Nu i ny upplaga!

Grundbehov

 

Ett urval känslomässiga kärnbehov

Föreläsningar

Vi erbjuder introduktionsföreläsningar i schematerapi, omfattning efter önskemål. Kontakta oss för mer information.

Boken som utställning?

Bilderna av våra 18 känslomässiga grundbehov går att hyra som utställning med ledsagande text.

 

Utställningens bilder är monterade i ram (40x50cm) och förberedda att hängas på vägg. Räkna med att minst nio meter vägg behövs för att alla bilder ska få plats bredvid varandra. Kontakta oss för prisuppgift, tillgänglighet etc.

Bilderna finns också till försäljning, pris per bild 500:- inkl moms och frakt inom Sverige (omonterad bild). Format 40x50 cm, bildyta 32x32 cm. Utskrifterna är anpassade för att snyggt och enkelt kunna monteras i standardramar format 40x50cm.

Annika

Ackelman

Leg Psykoterapeut

 

KBT Nyköping

Mikael

Ackelman

Fotograf

 

ackelman.com

För större beställningar (från 20 ex) kontakta oss direkt:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright all content, images etc by AckelmanAB, www.ackelman.com

Ackelman Förlag